Bakanlık Onaylı Yetkili Takograf servisi Tel: 0 232 436 05 51 - 0 232 472 10 93

Kullanıcı ve filo yöneticileri açısından mevzuat özeti

Dijital takograf kullanma zorunluluğu

Ülke içi karayolu taşımacılığı yapan ağır vasıtalar (kamyon, otobüs, çekici) “Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği” gereği 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yeni tescil araçlar için “dijital takograf taktırmak ve kullanılır durumda bulundurmakla mükelleftirler.

MADDE 20

1. (Değişik:RG-12/5/2012-28290)
Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan araçlardan;
a) ilk defa tescil edilerek trafiğe çıkarılacak olanlarda,
b) 1996 model ve sonrası olup, ilk defa takograf cihazı takılacak olanlarda, dijital takograf cihazının kullanılması zorunludur.

Aynı yönetmeliğin 20. Madde b Fıkrası ve Geçici Madde 3 Hükümleri gereği, 1996 model ve daha yeni araçlarda bulunan “elektronik” ve “analog” takograflar 5 yıllık bir takvim çerçevesinde dijital takograflarla değiştirilmek zorundadır.

GEÇİCİ MADDE 3

(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan “analog” veya “elektronik” takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen yıl içindeki “ilk araç muayenesinden” önce dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur.

a) 1996-1998 model araçlar, birinci yıl içinde, (2014)
b) 1999-2001 model araçlar, ikinci yıl içinde, (2015)
c) 2002-2004 model araçlar, üçüncü yıl içinde, (2016)
ç) 2005-2007 model araçlar, dördüncü yıl içinde, (2017)
d) 2008 ve sonrası model araçlar, beşinci yıl içinde (2018)

Kullanımdaki takografların kalibrasyon ve periyodik muayene zorunluluğu:

Takograf cihazları 3516 Sayılı “Ölçü ve Ayar Kanunu” kapsamındadır. Dolayısıyla, metrolojik muayeneye tabi olan bu cihazların gerek ilk montajında gerekse en geç iki yılda bir muayenesinin yapılması, kalibre edilmesi ve damgalanması zorunludur.

MADDE 7

1.1 Takograf cihazlarının ilk muayene ve damgalama işlemleri bu cihazların kullanımından önce veya tamirinden sonra servislere başvurularak servisler tarafından yapılır.

1.2 İlk muayenenin yaptırılmasından şirket sorumludur.
1.3 İlk muayene damgasının geçerlilik süresi iki yıldır. Bu süre takograf cihazının ilk muayenesinin tamamlanması işleminden sonra düzenlenen takograf cihazı kalibrasyon belgesi üzerindeki tarihten itibaren hesaplanır.

1.4 İlk muayene geçerlilik süresinin bitiminden itibaren takograf cihazları periyodik muayene işemine tabidir

MADDE 8

2. Takograf cihazlarının periyodik muayene ve damgalama işlemleri, ilk muayene geçerlilik süresi dolmadan ya da bir önceki periyodik muayene süresi dolmadan önce servislere başvurularak gerçekleştirilir.

2.1 Periyodik muayenenin yaptırılmasından şirket sorumludur.

2.2.Takograf cihazlarının periyodik muayene ve damgalama işlemleri, dördüncü fıkrada sayılan istisnai haller dışında, iki yılda bir yapılır.

2.3.Muayene geçerlilik süresi dolmasa da aşağıdaki durumlar oluştuğunda periyodik muayene ve damgalama yapılır.

2.4 Araç üreticisi tarafından, aracın teknik belgelerinde tanımlanmış araçta kullanılacak lastik ebadındaki değiiklik, şanzıman onarımı ve şanzımana bağlı hareket sensörü damgasının bozulmasına bağlı olarak meydana gelecek bir değişiklik sonrası, aracın karakteristik katsayısı “w” de değişiklik,

2.4.1 Araca iliştirilmiş mevcut montaj etiketindeki değerle kıyaslandığında, araç lastiklerinin etkin çevresi “l” de ±%4 oranında meydana gelmiş bir değişiklik,

2.4.2 Araç tescilinin yapıldığı plaka numarasında “VRN” değişiklik,

2.4.3.Dijital takograflar için koordine edilmiş evrensel zamanda “UTC saatinde” yirmi dakikadan daha fazla sapma olması durumunda.

2.4.4. Periyodik muayene süresi, takograf cihazının son muayene işleminden sonra düzenlenen, kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi üzerindeki tarihten itibaren hesaplanır.

Takografların montaj, muayene ve damgalama işlemleri yalnızca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş takograf servisleri tarafından yapılabilir.

Yetkili servisler dışında herhangi birinin takografları monte etmeleri, sökmeleri, damgalarıyla oynamaları veya herhangi bir müdahalede bulunmaları 3516 Sayılı kanun ve ilgili Mevzuat gereği suçtur.

Bu yüzden, yeni aracınızın üzerinde fabrikasyon olarak bir dijital takograf takılı olsa dahi, trafiğe çıkmadan önce mutlaka yetkili bir takograf servisine uğramalı ve takografınızı kalibre ettirerek damgalattırmalısınız. Yetkili servis tarafından yapılan bu işlemler sonucu aracın kabinine işlemlerin teknik ayrıntılarını gösterir “bir muayene etiketi” yapıştırılacak; ayrıca, size gerektiğinde yetkililere gösterebilmeniz için “takograf kalibrasyon belgesi” düzenlenerek verilecektir.

Montaj etiketi ve kalibrasyon belgesi, üzerinde taklit edilmeyi engellemek üzere özel bir hologramla korunmuş dokümanlardır. Hukuken geçerli montaj etiketi ve kalibrasyon belgeleri, yalnızca yetkili servisler tarafından düzenlenebilir.